Çocukluk çağının ortopedik sorunları çok çeşitlidir. Bu sorunlar erişkinlerde tespit edilen hastalıklardan farklılıklar gösterir. Çocukluk çağında metabolik-enkokrin, infeksiyöz, dejeneratif, tümöral, inflamatuvar (romatizmal), kalıtsal ve travmatik kökenli bir çok ortopedik hastalık tespit edilebilir. Bu hastalıklar yaş grubu, cinsiyet gibi özelliklere göre farklı dağılım biçimleri gösterebilirler. Genellikle çocukluk çağının ortopedik sorunları eşlik eden problemler nedeniyle bir çok alanı ilgilendirebilir. Bu nedenle işbirliği ve yardımlaşma önemlidir. Çocukluk yaş grubunun tramatik yaralanmalarıda erişkinlerden farlıdır. Çocuk yaralanmalarının en önemli özelliği yeniden şekillenme potansiyeli taşımalarıdır. Bu nedenle bir çok sorun büyüme ile olumlu gelişmeler gösterebilir. Ancak çocuklarda var olan büyüme plaklarıda yaralanmaya açık bölgelerdir. Büyüme plağı yaralanmalarıda büyüme süreci içerisinde şekil bozukluklarına ve uzun kemiklerde kısalıklara yol açabilmektedirler. Görüldüğü gibi çocuk ortopedik sorunları çok çeşilidir, kendi içinde alt dallanmalara sahiptir ve bu sorunları çözümü deneyim, işbirliği ve uzun süreli takip gerektirebilmektedir.

Ankara Reklam Ajansı Reklam Ajansı dijital reklam ajansı