PROF.DR.M.CEMALETTİN AKSOY 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde araştırma görevliliğini tamamlayarak uzman doktor oldu. Askerliğin Gülhane Askeri Tıp Akademisi‘nde yaparak tamamladı. 2002 yılında doçent ve 2007 yılında hacettepeprofesör oldu.

Amerika Birleşik Devletlerinde Harvard Üniversitesine bağlı Boston Children’s Hospital ve İsviçre’de Zürih Balgrist Klinikte pediatrik ortopedi ve eklem koruyucu cerrahi konularında çalışmalarda bulundu. 2012-2013 yılları arasında TOTBİD Çocuk Ortopedi Derneği başkanlığı yaptı.

Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D’da öğretim üyesi olarak ve serbest muayenehanesinde hekimlik mesleğine devam etmektedir. Özel çalışma alanı çocuk ve genç erişkin kalça ve alt ekstremite sorunları ve çocuk travmasıdır.

Ankara Reklam Ajansı Reklam Ajansı dijital reklam ajansı